Activiteiten

NME ALKMAAR BANNER

NME Alkmaar biedt vele activiteiten aan. Wij helpen docenten om uitdagend en ervaringsgericht natuur- en milieu onderwijs aan om aan hun leerlingen te beiden. De leerlingen doen zelf onderzoek in de natuur of in de klas. Ook gaan zij met materialen aan de slag. Voorbeelden daarvan zijn het scheiden van afval en het maken van vogelkooitjes. Onze boerderij biedt daarvoor veel mogelijkheden. Door zelf te ervaren en te ontdekken hoe dingen in elkaar zitten, wordt de opgedane kennis goed onthouden. Het gaat om lessen over:

 • Natuur en milieu en Energiebesparing en verbetering van het binnenmilieu op scholen.
 • Wij verzorgen ook:
  • Excursies naar bijvoorbeeld ESA Noordwijk en Landgoed Hoenderdaell.
  • Sport- en spelmiddagen.
 • Meer specifieke projecten zijn:
  • Energiebesparing bij huishoudens met een krappe beurs; ‘Verspil geen energie, maar bespaar’.
  • Verbetering bijenbestand.

Buiten-speel-bus Ski lopende groep kinderen
De Buiten-speel-bus is het nieuwste project van de Stichting NME Regio Alkmaar. Een aantal scholen hebben hier al gebruik van gemaakt en zijn zeer enthousiast.
In de tijd dat computer en andere sociale media erg belangrijk zijn, hebben wij het plan opgevat om kinderen van het basisonderwijs en BSO weer kennis te laten maken met spelletjes die je buiten (en binnen) kunt spelen.
De Buiten-speel-bus kan besteld worden, voor een dagdeel, op elke locatie in (regio) Alkmaar. We laten de kinderen spelletjes herontdekken. Zo kan je denken aan spelletjes van vroeger, van nu en van andere culturen. Daarnaast willen we in sommige spelletjes de natuur en het milieu betrekken. Maar we gaan ons ook bezighouden met spelletjes uit andere culturen. Op deze manier willen we de verschillende culturen dichter bij elkaar brengen, zodat er meer begrip voor elkaar kan ontstaan.

Kabouterkringloop Ski lopende groep kinderen
Met Kabouterkringloop brengt NME Regio Alkmaar kinderen op een speelse manier in contact met de natuur. Wij doen dat al op vele manieren, maar doen dat ook met Kabouterkringloop. Kabouterkringloop is speciaal gemaakt voor kinderen van de groepen 3/4.
Ski lopende groep kinderen
De kinderen wandelen in kleine groepjes en onder begeleiding langs een 20-tal kabouters. Er worden steeds opdrachtjes uitgevoerd, zodat er op speelse wijze wordt geleerd over natuur, milieu, duurzaamheid enz. Leuke natuurthema's worden voor kinderen uitgewerkt. Elke kabouter krijgt zijn eigen verhaal. Zo vertelt de tuinkabouter over zaadjes, plantjes, groenten en vruchten en de bijenkabouter over het leven van bijen. En neemt kabouterkringloop de kinderen mee naar een afvalberg waar zij materialen kunnen scheiden. Kinderen kunnen daar zelf meehelpen en ontdekken wat zij leuk vinden.
De thema's worden zo opgebouwd dat kinderen liefdevol met de natuur (leren) omgaan. Het aantrekkelijke van dit project is, dat het op verschillende locaties kan worden gespeeld. Als u of uw kind een idee heeft, dan kunt u dit idee sturen naar: info@nmealkmaar.nl. U of uw kind krijgt zeker een reactie terug.

Levend Ganzenbord Ski lopende groep kinderen
Voor groep 5/6 is een ganzenbord bedacht dat zich buiten afspeelt. De activiteit duurt ongeveer 1,5 uur en wordt halverwege onderbroken om de leerlingen en hun begeleiders de kans te geven om wat te drinken.
Het traditionele ganzenbord wordt buiten gespeeld met behulp van een dobbelsteen. Onderweg zullen de kinderen tien vragen en opdrachten tegenkomen die betrekking hebben op de tijd van het jaar. In kleine groepjes leren ze al doende spelenderwijs over natuur, cultuur, techniek enzovoorts. Zo kunnen de kinderen in het voorjaar bijvoorbeeld, een vraag krijgen over het herkennen van trekvogels.

Circuitlessen
We bieden lessen in circuitmodel aan waarbij leuke - voor het seizoen actuele - onderwerpen worden behandeld. Er zijn steeds drie onderwerpen die in een ochtend worden behandeld in de drie groepen waarin de klas is verdeeld. Na 30 minuten schuiven de groepen door, zodat aan het eind van de ochtend alle kinderen bij de drie onderwerpen zijn geweest.
Tijdvak Groep 5/6 Groep 7/8
September, oktober, november Vruchten en wat we er mee kunnen
Geluid maken
Oogsten
Zaadverspreiding
Compost
Magnetisme
December, januari, februari Een windmolentje maken
Het weer
Kringlooppapier maken
De mus, een bedreigde vogel
Tandwielen
Windenergie
April, mei Kikkers en padden
Het groeien van een boom
Bodemdiertjes
Bomen
Nestkastje maken
De tuin bij de boerderij
Juni, juli, augustus Bijen
De bomen bij de boerderij
Zonlicht
Vlinders
Zonne-energie
Afvalscheiding

Groene kinderen
Groene kinderen is een initiatief om kinderen te leren dat afval niet bestaat. Als je afval goed scheidt, kan het gebruikt worden om nieuwe dingen mee te maken. Door afval opnieuw te gebruiken hoeven er minder bomen gekapt te worden en olie gewonnen te worden om alle spullen te maken. Op deze manier sparen we de natuur en gaan we op een goede manier met de wereld om! NME Regio Alkmaar wil met het programma Groene Kinderen zoveel mogelijk basisscholen afvalvrij krijgen. Als de school geen “restafval” meer heeft, krijgt de school het logo van afvalvrije school.
De activiteiten voor een afvalvrije school zijn gekoppeld aan de afvalhiërarchie van:
1] voorkomen en beperken van afval
2] hergebruiken
3] recyclen
4) veilig verwijderen/verbranden
'Groene kinderen' is ontwikkeld in samenwerking met Wim van Veen. Wimvan Veen Logo

Slootonderzoek
Het slootonderzoek is gemaakt voor de groepen 7/8. Het programma duurt ongeveer 1,5 uur. Kind en begeleider kijken wat er in sloot gevonden is
De klas wordt verdeeld in twee groepen. De ene groep doet onderzoek naar leven in het slootwater. Daarbij worden schepnetjes, loepjes en zoekkaarten gebruikt. De tweede groep bekijkt de helderheid, de temperatuur en de diepte van de sloot. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een helderheidmeter, dieptemeter en thermometer. Deze tweede groep wordt opgesplitst in drie kleine groepjes, die achtereenvolgens de drie onderzoeken gaan doen.
Halverwege de activiteit is er ruimte voor een hapje en een drankje. De school zorgt voor vier begeleiders, twee begeleiders per groep. Deze activiteit is op elke locatie uit te voeren waar een sloot is met een niet te steile oever.

Onderzoektocht (Bosonderzoek in het Heilooërbos)
Kinderen onderzoeken het bos Tijdens een wandeling van ongeveer 90 minuten leren de kinderen in groepjes over de natuur om hun heen. Ze krijgen een rugzakje mee met (meet)materialen.
Doormiddel van een tiental opdrachten, leren de kinderen bijvoorbeeld over de verschillende soorten bomen, hun kenmerken en gaan ze op zoek naar katjes en knoppen. Daarnaast zoeken de kinderen naar bodemdiertjes en naar reigernesten in de bomen en leren ze over hun taak in de natuur.

Kortom, NME Alkmaar staat ergens voor. Maar we willen nog veel meer bereiken. Daarvoor leggen we actief contacten met andere organisaties, waarvan we ook enkele ‘onderdak’ bieden. Zo vinden in de ontmoeting- en lesruimte cursussen beeldhouwen en schilderen plaats en tuinieren vrouwen van VROUWenKRACHT op de boerderij. NME Alkmaar is een spin in het web van organisaties die dicht bij de natuur staan en zich kennis en vaardigheden over de natuur en duurzame ontwikkeling eigen willen maken en dit ook uitdragen. NME Alkmaar is een centrum waar iedereen, jong of oud, met vragen over natuur en milieu terecht kan.